ข่าว ไทยเที่ยวไทยพาซ่า

ปฏิทินจัดงานไทยเที่ยวไทย ปี 2557

จากประสบการณ์กว่า 12 ปี เป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จของ บริษัท พี.เค. เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด ผู้จัดงานไทยเที่ยวไทย งานแสดงสินค้าด้านการท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของไทย

ในปี 2557 บริษัทฯ จะจัดงานไทยเที่ยวไทย 4 ครั้ง ได้แก่

  • งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 30 27 ก.พ.-2 มี.ค. 2557 ศูนย์สิริกิติ์
  • งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 31 17-20 ก.ค. 2557 ไบเทค บางนา
  • งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 32 4-7 ก.ย. 2557 ศูนย์สิริกิติ์
  • งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 33 6-9 พ.ย. 2557 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานไทยเที่ยวไทยจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืนต่อไป