ซื้อทัวร์อย่างไรให้ปลอดภัย

Responsive image

เคล็ดลับการซื้อแพ็คเกจทัวร์ในงานไทยเที่ยวไทยให้ปลอดภัยจากการหลอกลวง ผู้จัดงานมีวิธีการตรวจสอบง่ายๆ 5 อย่าง ได้แก่ 1. ตรวจสอบหลักฐานการจดทะเบียนพาณิชย์อย่างถูกต้อง 2. สอบถามหรือหาข้อมูลจากผู้ที่เคยใช้บริการมาแล้ว 3. ดูความเหมาะสมของราคาและคุณภาพ 4. ตรวจสอบผลงานของบริษัทหลายๆ ช่องทางจากสื่อโซเชียลต่างๆ 5. จัดเก็บหลักฐานการซื้อขายผู้ติดต่อ และตรวจสอบกับบริษัทอีกครั้งหากชำระเงินโดยตรง เป็นต้น

Contact Us

© Copyright 2016, P.K. EXHIBITION MANAGEMENT CO.,LTD