เช็คบูธดูโปรงานไทยเที่ยวไทย โหลดเลย!

Responsive image

สะดวกสำหรับผู้ใช้ Smart Phone ผู้ชมงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 47 สามารถเช็คบูธดูรายชื่อผู้แสดงงานทั้งหมด รวมถึงโปรโมชั่นได้ที่แอฟพลิเคชั่น ไทยเที่ยวไทย (iOS และ Andriod) พิมพ์ค้นหา Thai Teaw Thai แล้วพบกัน 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม นี้ ไบเทค บางนา ฮอลล์ EH 101-102

Contact Us

© Copyright 2016, P.K. EXHIBITION MANAGEMENT CO.,LTD