พี.เค.เอ็กซิบิชั่น ร่วมเป็นหนึ่งสมาชิกสมาคม TEA

Responsive image

บริษัท พี.เค. เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด ผู้จัดงานไทยเที่ยวไทย ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) หรือ TEA หวังช่วยพัฒนาวงการอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าของไทยให้เติบโต และเป็นที่ยอมรับในศักยภาพการจัดงานแสดงสินค้าภายในประเทศ

Contact Us

© Copyright 2016, P.K. EXHIBITION MANAGEMENT CO.,LTD