More Information

Register for Visitor or Exhibitor Click

Visitor

Exhibitor

ภาพบรรยากาศ งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 47

ภาพแห่งความประทับใจ

0

PK47

ภาพบรรยากาศงาน

1

PK47

ภาพบรรยากาศงาน

2

PK47

ภาพบรรยากาศงาน

3

PK47

ภาพบรรยากาศงาน

4

PK47

ภาพบรรยากาศงาน

5

PK47

ภาพบรรยากาศงาน

6

PK47

ภาพบรรยากาศงาน

7

PK47

ภาพบรรยากาศงาน

8

PK47

ภาพบรรยากาศงาน

9

PK47

ภาพบรรยากาศงาน

10

PK47

ภาพบรรยากาศงาน

11

PK47

ภาพบรรยากาศงาน

12

PK47

ภาพบรรยากาศงาน

13

PK47

ภาพบรรยากาศงาน

14

PK47

ภาพบรรยากาศงาน

15

PK47

ภาพบรรยากาศงาน

16

PK47

ภาพบรรยากาศงาน

17

PK47

ภาพบรรยากาศงาน

What is News

Responsive image

งานไทยประชุมไทย

สนใจจองห้องประชุมสัมมนาราคาพิเศษ พร้อมฟรีสัมมนา 7 Wonders of Meeting Incentive แนวคิดใหม่เรื่องการจัดประชุม ต้องไม่พลาด

Responsive image

ม่วนทั่วหน้า ล้านนา 4 จังหวัด

ม่วนทั่วหน้า ล้านนา 4 จังหวัด

Responsive image

สีสันตะวันออก

4 บิ๊กโฟร์จังหวัดชายทะเลภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด จับมือเปิดพาวิเลี่ยนโซน “สีสันตะวันออก” ในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 48 ระหว่างวันที่ 30 ส.ค. – 2 ก.ย. 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Contact Us

© Copyright 2016, P.K. EXHIBITION MANAGEMENT CO.,LTD